Kontorlandskap vekker engasjement på UiB

Cellekontor under norsk standard.
DBI-furnituresolutions.co.uk

Statsbygg vil ha enda mindre kontorer enn regjeringens norm på 23 kvadratmeter. Dette kom fram etter et svært godt besøkt møte i universitetsaulaen i Bergen om kontorlandskap. I følge Oddvar Skjælåen i Mellomrom arkitekturpsykologi As har statsbedriften mål om bare 20 kvadratmeter per ansatt, inkludert toaletter, ganger, kantiner, møterom og lignende.

Skjælåen mener grensa for akseptable kontorstørrelser går ved 23 kvadratmeter. Arbeidstilsynet legger derimot til grunn forskning som viser at dersom arbeidsoppgaver som egner seg i cellekontorer flyttes til landskap, får man opp til 30 prosent produksjonstap. Tilsynet legger selv en standard på 32 kvadratmeter til grunn i sine egne kontorbygg.

Tillitsvalgt for de ansatte ved Institutt for informasjons- og medievitenskap Linnea Jensen fortalte at mange av medlemmene hennes ikke opplevde økt samarbeid i åpne landskap. – Det blir vanskelig med samarbeid når småpraten forsvinner, sier hun til På Høyden.

Det stemmer overens med ekspertenes erfaringer, at folk tar på seg øreklokker for å skjerme seg, og kontakter kolleger i samme rom via epost.

Les mer i På Høyden