Helsefagene på søkertoppen

Stetoskop Foto: Stetoskop Medisave UK - Flickr. CC by 2-0
Stetoskop Foto: Stetoskop Medisave UK - Flickr. CC by 2-0*
Over 40 prosent av søkerne har et helsefag på sin søkerliste:

Utdanningsområdet «helsefag» har enda et år flest søkere til høyere utdanning. 40.4% av søkerne hadde et helsefag på sin søkerliste. Nesten ¼ av søkerne hadde et helsedag på topp av sine ønskemål for opptak (24.3%).

Opptakstallene fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir 2022) viser også store endringer i søkertall over tid. Søkertallene til sykepleierutdanningen har gått ned fra topp søkertall i 2018 på 15789 til 10299 i 2022 (HK-dir 2022:20).

Tilsvarende har søknaden til lærerutdanningen gått ned fra topptall i 2019 på 14122 søkere til 11005 søkere i 2022 (sm.st.:25). Barnehagelærerutdanningen har en kraftig nedgang fra 4542 i 2019 til 3061 i 2022. (sm.st.:30).

Ingeniørstudiene har også nedgang i søkertallene. Men for første gang på tre år har de 3-årige ingeniørstudiene flest førstevalgssøkere innen teknologiske fag (sm.st.: 34). Ved årets opptak har vel 10% av søkerne et teknologifag som førstevalg (sm.st.:34).

Samfunnsfag er var nest største utdanningsområde målt i antall søkere og det tredje største målt etter førstevalgssøkere. Også for samfunnsfagene var det nedgang i søkertall fra 19495 i Koronaåret 2020 til 15155 i 2022. Søkertallene er tilbake på før-korona-nivå (sm.st.:38)

Økonomisk-administrative fag er det andre største utdanningsområdet etter helsefag målt i antall førstevalgssøkere. 31,9% av søkerne hadde et økadm-fag på sin søkerliste. 14,8% hadde et slikt fag som sitt førstevalg (sm.st.:40). Søkertallene gikk noe ned fra 2021, men har gått betydelig opp fra før-korona nivå i 2019 på 15 272 søker til 19 934 i 2022 (sm.st.: 40).