Forside » Aktuelt » Fusjon blir sentralisering?
Høgskulen på Vestlandet ser på suksesskriterier

Fusjon blir sentralisering?
Høgskulen på Vestlandet ser på suksesskriterier

Høgskulen på Vestlandet, 5 undervisningsstader

Høgskolene på Vestlandet har forsynt distriktene med kvalifisert arbeidskraft.

Vil fusjonene i universitets-og høgskolesektoren føre til sentralisering? Meningene sto skarpt mot hverandre på konferansen Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA arrangerte 31. mai. Medforfatter av kronikken “Fusjonseksperimentet” Kåre Heggen, professor ved høgskulen i Volda, var ikke i tvil om at fusjonene gir sentralisering:

— Lokalisering har betydning for rekruttering. Dersom denne fusjonsbølgen kan true studieprogram eller campus i distriktene kan det få omfattende konsekvenser, sa han til hioa.no.

Han mente distriktscampusene kan bli utsatt for forvitring, og at det i tilfelle vil gå ut over institusjonenes evne til å forsyne det lokale næringslivet med kvalifisert arbeidskraft.

Statssekretær Bjørn Haugstad og rektor ved HiOA Curt Rice var svært uenige med Heggen, og mente at reformen tvert om vil styrke disktrikscampusene.

Høgskulen på Vestlandet, hadde en annen innfallsvinkel. Rektor Berit Rokne pekte på det hun mente er en svært god avtale mellom de fusjonerte Vestlands-institusjonene.— Vi har gode visjoner og mange bindinger gjennom det grunnlaget som førte fram til fusjon. Noen ganger kan visjonene krasje med bindingene og det er balansegangen her som det blir særdeles viktig å utføre på en god måte, sa Rokne.

Også Gunnar Yttri fra HVL var relativt optimistisk, og så for seg at HVL kan bli et universitet av en type vi aldri har sett i Norge.

Les mer på Khrono

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.