Sakkyndig revisor: Franchisetakerens risiko hinsides høy

Partner i Bergen Revisjon Roald Laurantsen skrev en en rapport om franchise-avtalen mellom Bon Invest og Odd Arild Halvosen der Bergen Tingrett felte den historiske dommen som stemplet avtalen ugyldig (les mer om Bon Appetit-saken). Laurantsen mener franchisetakeren ble ført bak lyset.

Laurantsen vitnet også som sakkyndig i rettssaken. Rapporten fra Laurantsen konkluderer med at finansieringen av selskapet Odd Arild Halvorsen AS var preget av ekstremt høy risiko for aksjonær. I rapporten skriver Laurantsen at «for aksjonær er risikoen hinsides høy, siden han personlig har garantert for all gjeld, og denne risikoen står ikke i samsvar med det budsjetterte overskuddet.» 
Ifølge Laurantsen var franchisegiver klar over at de økonomiske utsiktene var langt dårligere enn han ga uttrykk for overfor franchisetakeren. Det skjeve maktforholdet bidro dermed til at franchisetakeren gikk inn i en svært ufordelaktig avtale.