Oljefondets rådgiver frykter nye store kriser

- Historien viser at økonomiske kriser kommer hyppigere og er kraftigere. Den største frykten må være at det igjen kommer en depresjon som er så stor at det økonomiske og politiske systemet ikke kan håndtere den, sier John Kay til Aftenposten. Key er rådgiver for Statens pensjonsfond utland. Kay, som er tilknyttet Oxford og London School of Economics, holdt denne uken foredrag under Norges Banks årlige konferanse om finansforskning.

Key sier at vi ikke har gjort mye for å unngå nye kriser. Han peker på at finanssektoren blir stadig mer kompleks, og dette er viktigere grunn til at samfunnet ikke vil tillate banker å gå konkurs, enn at bankene er blitt så store.

Key peker på at grådigheten har fått utvikle seg for mye, men han mener samtidig at denne ikke egentlig er en del av kapitalismen. - Det å la folk være så grådige som mulig, har veldig lite med kapitalisme å gjøre. Markedsøkonomien er uslåelig på grunn av helt andre ting, som for eksempel at det foregår en kaotisk, fri og kontinuerlig strøm av eksperimenter, sier John Kay til Aftenposten.

Les mer i Aftenposten