Åtte menn eier like mye som halve folket på planeten

De åtte rikeste i verden eier like mye som den fattigste halvparten av verdens folk. Det er Oxfam som legger fram disse tallene i en rapport til det økonomiske toppmøtet i Davos. I fjorårets rapport het det at de 62 rikeste eide like mye som de 50% fattigste av oss. Men etter at organisasjonen har fått nye tall over inntekstfordelingen i India og Kina, viser det seg at de fattigste eier langt mindre enn tidligere antatt.

Oxfam oppfordrer verdens politiske og økonomiske elite til å faktisk gjøre noe med de enorme forskjellene, ikke bare late som de er opptatt av dem. Ifølge organisasjonen er det stadig flere som ikke finner seg i dagens situasjon.

Les mer i Bergens Tidende