FN: Digitale teknologier kan både gjøre verden mer og mindre rettferdig

FN logo
FN logo*
Ved 75-års-jubileet for FN, håper organisasjonen at nye tknologier kan gjøre verden mer rettferdig og fredelig. Alle de 17 bærekraftsmålene kan nås raskere ved hjelp av nye teknologier. Men de kan også true personvern, ødelegge sikkerhet og føre til større ulikhet i verden.

Hele 50 prosent av befolkningen i utviklingslandene har fåt tilgang til digital teknologi i løpet av bare et par tiår. Det fører til store endringer, og har stort potensiale.

Les mer på FNs sider