Feirer 50 år med bioingeniørutdanning

Mye har skjedd på laboratoriefronten i løpet av de siste 50 årene. I dag har man i stor grad gått bort fra de manuelle metodene, og jobber med avansert teknologi.

Utviklingen innen laboratoriemedisin økte behovet for personell med fordypning innen mikrobiologi, immunologi og patologi. Fra 1986 fikk man derfor dagens treårige bioingeniørutdanning på Høgskolen i Bergen.

– I dagens bioingeniørfag må man både forholde seg til ny forskning og en praktisk hverdag. Kunnskapsbasert praksis er derfor viktig for videreutvikling, sa dr.scient./spesialbioingeniør Astrid-Mette Husøy under 50-årsjubileet på Høgskolen i Bergen.

Kjelde: HiB