Norge topper FN’s indeks for menneskelig utvikling (HDI)

Human Development Report 2010 trekker linjer tilbake til 1970 og konkluderer med at fremgang på helse og utdanning ikke nødvendigvis avgjøres av økonomisk utvikling:

– Menneskelig utvikling er forskjellig fra økonomisk vekst. Viktige fremskritt er mulig uten hurtig vekst, sier Jeni Klugman, som har vært ansvarlig for å skrive rapporten.

Et viktig budskap er derfor at man ikke skal vente på økonomisk vekst før man investerer i helse og utdanning, sier Olav Kjørven, assisterende generalsekretær i UNDP.

Kjelde: Vårt Land/UNDP – ( sletta side på /hdrstats.undp.org/ )