Forside » Aktuelt » Høgskolene i Akershus og Oslo blir slått sammen

Høgskolene i Akershus og Oslo blir slått sammen

Et av målene med den sammenslåtte høgskolen er å bidra sterkere enn i dag til utviklingen av regionen. De to høgskolene har hittil ikke klart på egenhånd å være en sterk aktør innenfor næringslivsutvikling i regionen, og forskningsrådets VRI-satsing (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) har i denne regionen kommet kortere enn i andre regioner.

Den sammenslåtte høgskolen vil også gi muligheter for å samordne arbeidet med å finne tiltrekkelig mange og gode nok praksisplasser, særlig innenfor helse- og sosialfagene.

-Som én institusjon blir vi en samlet og sterk part i samarbeidet med eksterne aktører som Helse Sør-Øst, NAV, kommuner og næringslivet, uttaler rektor Sissel Østberg ved Høgskolen i Oslo.

Kjelde: HiO

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.