Forside » Aktuelt » Etikk i praksis: Profesjonsetiske utfordringer

Etikk i praksis: Profesjonsetiske utfordringer

Utgaven inneholder følgende artikler, tilgjengelig som open access:

  • Morten Magelssen & Torbjørn Folstad:, Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?
  • Kristine Bærøe: Mellom samfunnsstrukturer og profesjon: om avgrensning, kultivering og premisser for adekvat skjønnsutøvelse i legerollen
  • Bjørn Hofmann: PGD-ens paradokser
  • Knut H. Sørensen & Lucía Liste Muñoz: Norske kommuner i elektronisk utakt? Fra sosiale til geografiske digitale ulikheter
  • Jonas Holst: Den etiske dimension i undervisning – Om et grundtema hos Emmanuel Lévinas
  • Odin Lysaker: Anerkjennelse og menneskeverdets forankring

Lenke: //tapir.pdc.no/index.php?p=EIP
Kjelde: Tapir Akademisk Forlag

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.