Forside » Aktuelt » Ny bok: Professionernes sociologi og vidensgrundlag

Ny bok: Professionernes sociologi og vidensgrundlag

Antologien er redigert av Martin Blok Johansen og Søren Gytz Olesen fra Enhed for professionsforskning ved VIA University College, og inneholder bidrag fra bl.a. leder av Forpro Dr. Tom Skauge.

Boken argmuenterer at prestisjen omkring profesjonene ikke lenger er gitt, og det grunnlaget som de profesjonelle bygger sin autoritet og sitt arbeide på ikke lenger defineres alene av dem selv.

Den tematiserer forandringer i profesjonenes rekruttering, status og identitet, f.eks spørsmål om profesjonenes muligheter for fortsatt å spille en avgjørende rolle i forhold til velferdsstatens utvikling.

Boken henvender seg til forskere, undervisere og studerende ved universiteter og høgskoler, policymakers og aktører i det profesjonelle felt.

Les mer om utgivelsen

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.