NFR styrker forskningen i høgskolene

–Ordningen med SHP har støttet den beste forskningen i høgskolene og bygget opp forskning av høg kvalitet. En videreføring er i tråd med Forskningsrådets anbefalinger. Høgskolene trenger fortsatt en målrettet satsing som kan styrke forskningen ytterligere, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Satsingen, som startet i 2002, skal ta hensyn til høgskolenes spesielle faglige ansvar og deres rolle i det norske utdanningssystemet. Prosjektene som høgskolene søker om støtte til, skal være forankret i deres strategier.

Evalueringen viser at de statlige høgskolene har publisert mer de senere årene. Antall publikasjoner som gir poeng har økt med 80 prosent fra 2004 til 2009. Det er en større økning i publikasjonspoeng enn for andre høyere utdanningsinstitusjoner. Satsingen har ført til mer forskningstid og har vært viktig for å utvikle eksisterende forskningsmiljøer ved høgskolene. Den har også bidratt til flere kompetanseopprykk i sektoren: fra 2003 til 2007 var det totalt 33 opprykk til førsteamanuensis og 106 opprykk til professor ved de statlige høgskolene.

Lenke: //www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Styrker_forskningen_i_hogskolene/1253969968005?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
Kjelde: NFR