«Etikk i praksis» ønsker bidrag!

Tidsskriftet "Etikk i praksis" ønsker faglige bidrag til de to kommende utgavene:

Nr. 2/2013 som kommer til høsten, som blir uten et spesielt tema, er da åpent for alle temafelt. Frist for innsending er 1. juli 2013.
Nr 1/2014 får tema "Styring av naturressurser". Hvordan skal verdens naturressurser forvaltes, og hvem skal kontrollere dem?
Redaksjonen er interessert i kritiske undersøkelser av hvordan tilgangen på naturressurser påvirker institusjoner og politikk, og normative drøftinger av hva slags styringsformer som bør etterstrebes. Full beskrivelse finner du her. Frist for innsending er 5. januar 2014.

Det gjennomføres redaktørskifte i Etikk i praksis fra og med nummer 2/2013.
Nye redaktører fra høstens nummer er professor May Thorseth og førsteamanuensis Siri Granum Carson, begge ved Program for anvendt etikk, NTNU.