Konferanse 15. mai: Lysøen Revisited—15 years of Human Security

Hvilke utfordringer møter verdenssamfunnet i arbeidet med å ta vare på menneskers sikkerhet?
Dette er tema for konferansen "Lysøen Revisited - 15 years of Human Security" i Bergen 15. mai 2013. Arrangører er Universitetet i Bergen, University of Winnipeg og University of Ottawa.
Sentrale temaer for konferansen er:

  • Skal det internasjonale samfunnet gripe inn for å beskytte menneskers sikkerhet?
  • Fra Midtøsten til Balkan og tilbake: Militære realiteter og politiske paradigmer
  • FN og fremtiden for Human Security nettverket

Konferansen markerer 15 års-jubileum siden utenriksministrene Knut Vollebæk Lloyd Axworthy i henholdsvis Norge og Canada skrev under avtalen om Human Security, «The Lysøen Declaration». Denne avtalen innledet et større samarbeid i Human Security Network. Det blir innlegg blant andre fra disse bidragsyterne på konferansen:

  • Jan Egeland, direktør i Human Rights Watch, Europe
  • General Robert Mood, tidligere sjef for FNs observatørstyrke i Syria
  • Knut Vollebæk, høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE og tidligere utenriksminister i Norge
  • Lloyd Axworthy tidligere utenriksminister i Canada og rektor ved University of Winnipeg
  • Francis Deng, Sør-Sudans første ambassadør til FN
  • Adama Dieng, spesialrådgiver til FNs generalsekretær for forebygging av folkemord

Du kan lese mer om konferansens program, keynote speakers og moderators her.


Konferanseavgiften er NOK 100. Påmelding gjøres HER.
Siste mulighet for påmelding er 15. april.