Forside » Aktuelt » ‘Etikk i Praksis’ ønsker bidrag til høstens og vinterens nummer

‘Etikk i Praksis’ ønsker bidrag til høstens og vinterens nummer

Etikk i praksisTidsskriftet “Etikk i praksis” ønsker bidrag til de to neste utgavene:
Nr. 2/2013 som kommer til høsten, blir ikke et temanummer. Nummeret er da åpent for alle temafelt. Frist for innsending er 1. juli 2013.

Tema for nr 1/2014 blir “Styring av naturressurser“. Hvordan skal verdens naturressurser forvaltes, og hvem skal kontrollere dem?
Redaksjonen er interessert i kritiske undersøkelser av hvordan tilgangen på naturressurser påvirker institusjoner og politikk, og normative drøftinger av hva slags styringsformer som bør etterstrebes.
Fullstendig beskrivelse finnes her. Frist for innsending er 5. januar 2014

Det gjennomføres redaktørskifte i Etikk i praksis fra og med nummer 2/2013.
Nye redaktører fra høstens nummer er professor May Thorseth og førsteamanuensis Siri Granum Carson, begge ved Program for anvendt etikk, NTNU.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.