Forside » Aktuelt » ‘Etikk i praksis’ søker etter bidrag til kommende utgaver

‘Etikk i praksis’ søker etter bidrag til kommende utgaver

Tidsskriftet ‘Etikk i praksis’ søker etter bidrag til de kommende to utgavene:

NR 1/2014: Styring av naturressurser

Hvordan skal verdens naturressurser forvaltes, og hvem skal kontrollere dem? Til dette temanummeret etterspør vi kritiske undersøkelser av
hvordan tilgangen på naturressurser påvirker institusjoner og politikk, og normative drøftinger av hva slags styringsformer som bør etterstrebes.

Frist for innsending er 5. januar 2014

NR 2/2014: Etikkbølgen i yrkesutdanning og praksis

Etikk rykker inn som fag i yrkesutdanningene. Flere yrkesgrupper formulerer egne etiske retningslinjer. Hvor kommer presset om å inkludere etiske timeplaner og retningslinjer
fra? Vi ønsker bidrag som diskuterer og undersøker begrunnelser for, og mulige følger av «etikkbølgen» innen yrkesutdanning og -praksis.

Frist for innsending er 10. juni 2014

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.