Forside » Aktuelt » Anders Molander og Jens-Christian Smeby: Profesjonsstudier II

Anders Molander og Jens-Christian Smeby: Profesjonsstudier II

Anders Molander (red) og Jens-Christian Smeby (red): Profesjonsstudier II, Universitetsforlaget 2013.

Har profesjonene den kompetansen de påberoper seg, og forvalter de sitt samfunnsmandat på en ansvarlig måte?

Anders Molander og Jens-Christian Smeby tar i boka Profesjonsstudier II tak i mange av problemstillingene rundt profesjonenes stadig sterkere betydning i det moderne norske samfunnet. Som eksempel nevner de hvordan de dårlige resultatene i skolenes Pisa-undersøkelser førte til en omlegging av hele lærerutdanningen. Tilsvarende fikk Stortingsmelding Utdanning for velferd tittelen «Bedre helse og velferd – et spørsmål om kompetanse». Profesjonene ses altså som et vesentlig bidrag til løsning av utfordringene for velferdsstaten. Med profesjonenes frammarsj har også profesjonsforskningen ekspandert, spesielt på høgskolene og nye universiteter.

Profesjonsstudier II er i mindre grad en bok om profesjonsstudier, men i større grad inneholder den profesjonsforskning. Bidragene i bokens første del drøfter grunnlaget for profesjoner og profesjonsutøvelse: hva betyr det å være ekspert, kan vi stole på skjønnet, hvordan kan skjønnsutøvelse kvalitetssikres og hvilke kompetansekrav reiser det flerkulturelle samfunnet.
Den andre delen består av bidrag som belyser ulike sider ved velferdsstatens profesjoner: hvordan de rekrutteres og lønnes, hvordan de styres, styrer og prioriterer ressurser, hvordan de oppfatter sitt mandat og hvordan profesjonalisering og frivillig engasjement i det sivile samfunnet forholder seg til hverandre.

I likhet med Profesjonsstudier (2008) kommer også denne boken fra det aktive forskningsmiljøet ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og forfatterne representerer et bredt fagspekter. Boken er for alle som er opptatt av profesjoner og profesjonsutdanning, for studenter og lærere, forskere og profesjonsutøvere

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.