Etikk i praksis med åpent nummer om profesjonsetikk

Fire av fem bidrag handler om profesjonsetikk i Tidsskriftet Etikk i praksis' nye åpne nummer.

Ett av disse drøfter profesjonsetikk mer generelt, mens de andre tre fokuserer på bestemte profesjoner. Det ene bidraget drøfter spionvirksomhet, mens de andre to ser på toppfotball  og global helseetikk. I tillegg har vi et bidrag som sammenlikner etikk og identitetsbygging innenfor ulike nasjonale kontekster.

Denne utgaven har dette innholdet:
Andreas Eriksen:
What is professional integrity?

Ingeborg Grønning:
Being a good spy: Legitimizing access to web-based observation

Lars Tore Ødegård, Gunnar Breivik:
Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

Odin Lysaker:
Å leve et menneskeverdig liv - Martha Nussbaums globale helseetikk

Jeremiah Lasquety-Reyes, Allen Alvarez :
Ethics and collective identity building: Scandinavian semicommunication and the possibilities of Philippine ethics

Les hele tidsskriftet her