Magma med etikk-nummer: – Lønnsom? Lovlig? Hederlig?

Tidsskriftet Magma vier sitt siste nummer til etikk i økonomifaget. Redaktør Charlotte Hartvigsen Lem skriver i sin leder:
– Kritikerne av økonomifaget ynder imidlertid å fremstille det som at økonomer som gruppe utelukkende spør om det de gjør er lønnsomt, bare delvis spør om det er lovlig, og knapt bryr seg med å stille det siste spørsmålet om hederlighet.

Hun viser til hvordan etikken har fått stadig større plass i utdanningen av siviløkonomer siden hun gikk på Norges Handelshøyskole tidlig på nittitallet, da det bare fantes ett etikk-kurs, som ga 2 fattige studiepoeng. I dag er det mange kurs å velge i.

Tidsskriftet inneholder det siste innen forskningen, og egner seg ifølge redaktøren for refleksjon og dilemmatrening.
– For som det er med det meste annet i ver­den: Øvelse gjør mester. Vi kan alle bli mer bevisste på den dømmekraft vi utøver i store og små beslutninger, avslutter Lem.

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Magma er i tillegg Econas medlemstidsskrift, og distribueres til alle organisasjonens medlemmer. Tidsskriftet produseres av Fagbokforlaget AS. Opplag i 2014 var i gjennomsnitt 18 234.

Les tidsskriftet på magma.no