Forside » Aktuelt » Etikk i praksis nr 2-2015 om profesjonsetikk

Etikk i praksis nr 2-2015 om profesjonsetikk

Etikk i praksis 2-2015, forsidebildeFire av fem bidrag handler om profesjonsetikk i det nye åpne nummeret av tidsskriftet Etikk i praksis.

Ett av disse drøfter profesjonsetikk mer generelt, mens de andre tre fokuserer på bestemte profesjoner. Det ene bidraget drøfter spionvirksomhet, mens de andre to ser på toppfotball  og global helseetikk. I tillegg har vi et bidrag som sammenlikner etikk og identitetsbygging innenfor ulike nasjonale kontekster.

Denne utgaven har dette innholdet:
Andreas Eriksen:
What is professional integrity?

Ingeborg Grønning:
Being a good spy: Legitimizing access to web-based observation

Lars Tore Ødegård, Gunnar Breivik:
Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

Odin Lysaker:
Å leve et menneskeverdig liv – Martha Nussbaums globale helseetikk

Jeremiah Lasquety-Reyes, Allen Alvarez :
Ethics and collective identity building: Scandinavian semicommunication and the possibilities of Philippine ethics

Les hele tidsskriftet her

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.