Oljeselskap fikk 3,4 milliarder fra staten etter fiasko på sokkelen

Det kanadiske oljeselskapet Talisman fikk utbetalt 3,4 milliarder kroner i opphørsrefusjon fra den norske staten etter at selskapet hadde overdratt all virksomhet til spanske Repsol. Overføringen er siste utbetaling av tilsammen 11 milliarder kroner fra norske skattebetalere, som er gått til å dekke tap på Talismans mislykkete utbygging av Yme-feltet i Nordsjøen. Mye av underskuddet stammer fra problem-oljeplattform som Talisman fikk bygget til prosjektet i Abu Dhabi.

Det var Bondevik-regjeringen som innførte ordningen med skatterefusjon for underskudd for oljeselskapene på sokkelen. Staten dekker altså 78 prosent av underskuddet, som den ene delen av en såkalt symmetrisk ordning, der den andre delen er at staten også tar 78 prosent av overskuddet i skatt.

Skatteadvokat Jan Syversen satt i Oljeskatteutvalget som opprinnelig kom med forslaget om denne ordningen. Syversen sier til Dagens Næringsliv at ordningen skal stimulere selskaper til å leite og starte oljeproduksjon. På spørsmål om dette er subsidier, svarer Syversen: – Du kan kalle det hva du vil, men oljebransjen er eneste bransje jeg har vært borti der staten betaler skatteverdien av et mislykket prosjekt. Det er en favorisering av utvinningsvirksomheten på sokkelen sammenlignet med landbasert virksomhet.

Den norske oljeselskapet Okea som ble startet av blant andre tidligere oljeminister Ola Borten Moe, kjøpte i januar Talismans eierandeler og skattebalanse i Yme-feltet.

Les mer i Dagens Næringsliv (bak betalingsmur)