Endringer i arbeidsmiljølov – økte plikter for konserner

Krise, foto Anna Shvets, Pexels lisens
Krise, foto Anna Shvets, Pexels lisens*
Fra 1. januar 2024 innføres endringer i Arbeidsmiljøloven som utvider arbeidstakerrettigheter, spesielt for ansatte i konserner.

Når en bedrift i et konsern nedbemanner, og ikke tilbyr alle de som rammes alternativt arbeid i bedriften, får alle andre bedrifter i konsernet ansvar for tilby slikt arbeid til de som mister jobben. Dette vil kreve nye rutiner i konsernene.

Arbeidtakerstatus blir heretter utgangspunktet i arbeidsmiljøloven. Det betyr at bedrifter som benytter oppdragsavtaler heretter må bevise at det er snakk om oppdrag og ikke ansettelser, om de vil unngå forpliktelsene som følger med ansettelser av ansatte.

Tre års sammenhengende midlertidig ansettelse gir heretter rett til fast ansettelse.

Det innføres nye terskler for plikt til innføring av verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Les mer på Finans Norge