Bidrag til sorteringssamfunnet?

Blodprøven som blant annet kan avsløre om fosteret har Downs syndrom, vil bli tatt i bruk i Norge allerede i løpet av våren. Det er klinikksjef Kjell Salvesen ved St. Olavs hospital som opplyser dette til P4. Blodprøven blir bare tilbudt ca 600 kvinner i året, som har høyere risiko for å få barn med kromosomavvik.

Både Bioteknologirådet og Helsedirektoratet tilrår at blodprøven blir tatt i bruk, da de mener testen utelukkende er et tiltak for å redusere risikoen for spontanabort som dagens fostervannsprøver utgjør.

Kritikere av forslaget, som Kristelig Folkeparti, mener at dette er et skritt på veien mot sorteringssamfunnet. Både Salvesen og helseminister Høie er uenige i kritikken.

Les mer på P4