Dataroboter kan erstatte ingeniørarbeid

Elektronikk- og elkraftingeniører er de ingeniørjobbene der størst andel av arbeidsoppgavene vil bli overtatt av datamaskiner de neste 20 årene. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra to finske forskere og Anders Ekeland fra Statistisk Sentralbyrå.

Sivilingeniørene befinner seg i den andre enden av skalaen. Undersøkelsen spår at en tredel av norske yrker i høy grad vil bli påvirket av automatiskering. Dette er på samme nivå som i Finland, mens tallet faktiske er ti prosent høyere i USA.

Det kan virke paradoksalt at nettopp ingeniøryrket skal være spesielt utsatt, siden dette er et yrke som i høy grad står for nettopp utvikling av de dataløsningene som trer inn i tidligere manuelle operasjoner. En del av forklaringen er at ingeniørfag riktig nok består av store mengder kunnskap, men dette er kunnskap som ofte er standardisert, og som vil kunne gjenskapes i dataprogrammer der da en bare vil trenge å registrere de variable parametrene for å få utført ingeniørens tidligere oppgave.

Rapporten inneholder også en omfattende liste over yrker med beregning av risiko for at de tas over av automatisering. Rapporten kan lastes ned her.

Les mer om rapporten i Teknisk Ukeblad