Forside » Aktuelt » Barnehagelærere – ikke lenger profesjonsnomader

Barnehagelærere – ikke lenger profesjonsnomader

Photo: T. RolfFørskolelærerne er yrkesgruppen som sluttet å slutte. Det viser en studie gjennomført av Lars Petter Gulbrandsen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA

For en del år siden sluttet mange av førskolelærerne å jobbe i barnehage. De valgte andre yrker eller ble hjemmeværende. Nå er ikke denne yrkesgruppen lenger profesjonsnomader. Personer med førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning utgjør i dag barnehagenes mest stabile arbeidskraft. Yrkesgruppen har sluttet å slutte.

Øie-utvalget (NOU 2012:1) foreslo både en ny bemanningsnorm og en ny pedagognorm som ville kreve 8000 flere barnehagelærere. Dersom utviklingen etter 2012 har vært den samme som fram til 2012, konkluderer Gulbrandsen at barnehagene i 2015 vil ha 8000 flere barnehagelærere enn i 2007. Forskeren mener det er grunn til å spørre om innføringen av den nye pedagognormen bør forseres. Alternativt er dert fare for at barnehagelærere som ønsker å bruke sin utdanning i det yrket de er utdannet til, ikke får jobb i en barnehage.

//khrono.no/samfunn/2015/04/en-gylden-sjanse-til-oke-kompetansen-i-norske-barnehager

//www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Notat/2015/Barnehagelaererne

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.