Danmark og Ukraina lager register over egentlige eiere

Statssekretær Jon Gunnar
Pedersen er overrasket.

Både Ukraina og Danmark har i høst vedtatt å opprette registre der de egentlige eierne av selskaper blir listet. Danmarks register er allerede åpent for registreringer, og vil blir offentlig tilgjengelig 15. juni. Både danske og utenlandske eiere med mer enn 5 prosent eierandel må registrere seg med organisasjons- eller personnummer.

I det ukrainske registeret skal også den "ultimate eieren" identifiseres, og det skal være en enkeltperson. Landet er regnet som et av Europas mest korrupte land.


Norge tillater derimot utenlandske eiere å eie norske virksomheter anonymt gjennom forvaltere i skatteparadiser. Dette får Norge nå krass kritikk for fra Financial Action Task Force (FATF) i deres rapport fra 18. desember.

Problemstillingen aktualiseres nå av Scandinavian Star-ulykken, som nå skal granskes på nytt, blant annet for å avklare hvem som var den virkelige eieren på tidspunktet da ulykken inntraff.

Les mer på Tax Justice Network Norge