Scandinavian Star blir gransket

Flertallet på Stortinget er enige om at tidligere granskinger av Scandinavian Star-ulykken ikke holder mål. De ønsker derfor å iverksette ny gransking. Verken politietterforskningen eller NOU-rapporten som delvis bygger på politigranskningen når opp til dagens krav. Ifølge Martin Kolberg (A), leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, betyr det at Stortinget tidligere har behandlet ulykken på sviktende grunnlag.

Til Bergens Tidende bekrefter han at det er et problem at den danske rapporten ble lagt til grunn for vurderingen av eierskaps- og ansvarsforholdene.

Samtlige partier i Kontroll- og konstitusjonskomiteen foruten regjeringspartiene, ønsker at Stortinget iverksetter en ny gransking. Støttegruppen etter Scandinavian Star ønsker dette velkommen. Gruppen viser spesielt til at det nå er behov for en særlov som gir medvirkningsplikt til alle som kommisjonen ønsker å snakke med.

- Vi må huske på at det var flere som ble drept på Scandinavian Star enn under terrorangrepet 22. juli 2011, sier Martin Kolberg til BT. – Saken har ligget og gnaget, og de pårørende har holdt på i årevis. Det var på høyd tid at Stortinget tok seg sammen og gikk inn for en bred granskning. Det burde vært gjort før. Forhåpentligvis vil vi nå bidra til å få satt en sluttstrek for den svært alvorlige saken, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Les mer i BT