Sjef for FNs matvareprogram frikjenner biodrivstoff

Biodrivstoff - miljøvennlig eller ikke? Store landbruksareal har vært tatt i bruk for å dyrke frem det som skulle være en fornybar ressurs.

I noen år har det vært diskutert om det er mulig å produsere biodrivstoff på en bærekraftig måte som gjør at det ikke går ut over matproduksjon.

FAO Director-General José Graziano da Silva mener det er mulig å kombinere. Samtidig påpeker han at den økende konkurransen om ressurser, energi og vann gjør det nødvendig med et paradigmeskifte i matproduksjonen. Ifølge Graziano er ikke lenger den ressurs-intensive utviklingsmodellen i jordbruket bærekraftig. Men med økende befolkning vil det kreves 60 prosent mer mat, 50 prosent mer energi og 40 prosent mer vann i 2050. Spesielt er det viktig å utnytte jord-arealet bedre.

Graziano peker på at vi må komme bort fra diskusjonen om enten mat eller biodrivstoff. Det er ingen tvil om at mat er viktigst, men det er likevel muligheter til utvikling av biodrivstoffproduksjonen. – Det viser seg at bærekraftig biodrivstoffproduksjon, nå den utvikles riktig, kan utgjøre en god tilleggsinntekt for fattige bønder, sier Graziano da Silva.

Les mer på FAO