Slaveri i italiensk landbruk: Migranter mer lønnsomt enn narkotika

Italienske landarbeideres kampanje
mot kriminalitet i bransjen

En mafia-boss ble avlyttet på telefonen i Italia, da han skrøt av at migrantene er mer profitable for mafiaen enn narkotika. I Sør-Italia har flyktningekrisa ført til en slags ghettoøkonomi, der store deler av landbruket drives med landarbeidere uten kontrakter eller rettigheter, og der en stor andel lever i slavelignende forhold, i egne slum-ghettoer ute på bygda.

De lave prisene på landbruksprodukter presser særlig mindre bønder til å leie inn arbeidskraft fra såkalte caporalato-nettverk, som henter arbeidskraften fra asylsentre på landsbygda. Migrantene tjener kanskje 20 kroner timen, og jobber 12-14 timers dager, uten fridager. Ledelsen på asylsentrene, som i flere tilfelle drives av katolske NGOer, får provisjon av inntektene. Samtidig får de offentlige tilskudd for å sende asylsøkerne på introduksjonskurs, mens de i virkeligheten arbeider på tomatmarkene.

Hundre tusen mennesker i nær slaveri
Danwatch, et dansk senter for undersøkende journalistikk, har publisert flere artikler om situasjonen for asylsøkere i Sør-Italia. Ifølge den italienske fagforeningen for landarbeidere, lever hele 100.000 mennesker i slavelignende forhold i landbruket. Disse trues av mafianettverkene med utvisning, dersom de går til politiet. Blant annet derfor har det vært få straffer mot den ulovlige mafiavirksomheten med migranter.

De elendige forholdene for migrantarbeiderne, virker også ødeleggende på italienske landarbeideres forhold. Etter at ei italiensk kvinne fikk hjertestopp under drueplukking, har den offentlige interessen for å rydde opp i forholdene økt noe. Det er innført strengere lover mot mellommenn og arbeidsgivere i caporalato-systemet.

Kritikere mener likevel at så lenge prispresset på landbruksvarer opprettholdes, og strømmen av flyktninger fortsetter, vil det være umulig å få has på den kriminelle mafiavirksomheten i italiensk landbruk.

Les mer i Dagbladet og Danwatch