Livsvernprisen til mødre av barn med trisomi 18

Foto Thomas Leikvoll

De tre mødrene Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen har båret fram barn som helsevesenet prøvde å overtale dem til å abortere. De tre er tildelt Livsvernprisen for sitt arbeid for at også barn med alvorlige diagnoser skal få den helsehjelpen de har krav på.

Anna Solberg og mor til Ole, som blir seks år i mars. Da legen til Solberg fant ut at hun bar et barn med trisomi 18, fylte han straks ut abortsøknaden.
Solberg, som selv er lege, trengte tid til å tenke seg om, men fikk beskjed om at gutten ville bli som en salat. Idag er Ole en glad gutt som går i barnehagen og er klar for skole fra høsten.

Ingen dør av trisomi 18, men av organsvikt. Mye avhenger av måten barna blir møtt av helsevesenet. Anna Solberg erfarte at helsevesenet oppførte seg på stikk motsatt måte av hva hun selv hadde lært i studiet.

Les mer på Norsk Forbund for Utviklingshemmede