Bama får anerkjennelse for arbeid mot sosial dumping i Italia

BAMA-direktør Øyvind Briså fikk tilbud om en pall med vin og sigaretter som gave, da han hadde møte med leverandører i Sør-Italia. Frukt- og grønnsakgiganten har lang erfaring fra Italia, og får nå internasjonal anerkjennelse for hvordan de tar tak i etikkutfordringer hos leverandørene.

I mange tilfeller nekter leverandøren kunden å ta direkte kontakt med produsentene. Da er det umulig å stå inne for kvaliteten og for hvilke forhold de er produsert under.

Initiativ for Etisk Handel (IEH) roser også BAMA for innsatsen, og støtter firmaet i deres politikk med å stille krav til leverandørene framfor å kutte samarbeidet tvert. Om en bytter leverandør, går det i første omgang direkte ut over de ansatte, som gjerne mister jobben. Samtidig understreker IEH at det er legitimt å bytte leverandør om denne ikke viser vilje til å forbedre seg.

Les mer i Aftenposten