Forside » Aktuelt » ‘Profesjonsteori’ tilbys som phd-kurs på HiOA

‘Profesjonsteori’ tilbys som phd-kurs på HiOA

Anders Molander bildeHøgskolen i Oslo og Akershus tilbyr høsten 2014 PhD-kurset ‘Profesjonsteori’.
Arrangør: Senter for profesjonsstudier (SPS)/Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Tid: Kurset består av tre samlinger: 18.-19. september, 16.-17. oktober og 13.-14. november
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus (studiested Pilestredet)
Kursansvarlig: Anders Molander, førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier.
Målgruppe: Søkere som er tatt opp på et PhD-program, men ved ledige plasser åpnes det for andre med relevant kompetanse.
Godkjent deltakelse på kurset og bestått essay utgjør PhD-emnet Profesjonsteori på 10 studiepoeng.

Kort om emnet: Emnet Profesjonsteori skal gi en oversikt over sentrale teoretiske temaer og posisjoner innen feltet profesjonsstudier. Teoridannelsen om profesjoner kan grovt inndeles i teorier med et makrofokus på profesjonaliseringsprosesser og profesjoners samfunnsmessige rolle og teorier som fokuserer på selve profesjonsutøvelsen og profesjonell atferd.

Emnet presenterer de sentrale bidragene i den profesjonssosiologiske tradisjonen (fra Parsons til Abbott), hvor fenomener som «tillit» til kompetanse og «lukking» av et virksomhetsområde står sentralt, men behandler også andre samfunnsvitenskapelige tilnærminger av betydning for forståelsen av profesjoner som en institusjonell ordning i moderne samfunn.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.