Holden, E. & Linnerud, K. (2018). Fra global idé til lokal handling: Bærekraftig utvikling

Publisert 2018

Holden, E. & Linnerud, K. (2018). Fra global idé til lokal handling: Bærekraftig utvikling. Plan, 50(3), 48-55.

Hva er FNs bærekraftsmål, og hvorfor er de blitt så viktige for alle verdens land? Denne artikkelen forsøker å gi svar.

Les artikkelen på idunn.no