AP for innstramming mot utnyttelse av arbeidstidsbestemmelser

Arbeiderpartiet og Fellesforbundet vil stramme inn overfor bedrifter som trikser med hjemmeadressene til ansatte for å slippe å betale kost og losji. Mange utenlandske firmaer oppgir at ansatte som bor i andre land har fast adresse i Norge, og gjerne nær arbeidsstedet. AP mener misbruket gir bedrifter som følger regelverket urettferdig konkurranse.

Ordningen med flesibel gjennomsnittsberegning av arbeidstid ble opprettet først og fremst for å gjøre det mulig for oljearbeidere og folk i tilsvarende arbeidsforhold å jobbe lengre dager i perioder, for å ta ut fritid i perioder på land.

Arbeiderpartiet vil foreslå på Stortinget at dispensasjon for å bruke gjennomsnitts arbeidstidsberegning forbeholdes bedrifter som har tariffavtale med store fagforeninger.

NHO er kritiske, og mener forslaget er byråkratisk og unødvendig, da fagforeninger med innstillingrett allerede må godkjenne utvidelse av normalarbeidsdagen.

Les mer i VG