Utvalg skal vurdere etikkopplysningsplikt for næringsdrivende

Regjeringen har oppnevnt et etikkinformasjonsutvalg som skal vurdere om det bør innføres en plikt for næringsdrivende til å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden.

– Utvalget skal vurdere om en etikkinformasjonsplikt kan bidra til å øke næringsdrivendes innsats for å sikre grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsvilkår for arbeidere i leverandørkjedene. Bedre tilgang på informasjon kan også gjøre det enklere for forbrukerne å ta mer informerte kjøpsvalg, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland.

Bakgrunn for at utvalget ble nedsatt, er at Stortinget har fattet to vedtak der regjeringen oppfordres til å utrede etikkinformasjonsplikt for næringslivet.

Les mer om mandat og medlemmer i utvalget på regjeringen.no