Forside » Aktuelt » Studier nedlagt etter ulovlig eksternt samarbeid

Studier nedlagt etter ulovlig eksternt samarbeid

NMBU-foto: LA2. Lisens: CC-SA-1-0NOKUT har utført tilsyn med 150 studietilbud ved universiteter og høgskoler, der studiene tilbys i samarbeid med eksterne aktører, og der den eksterne aktøren ikke er akkreditert for å drive slike studietilbud. NOKUT ønsker å sikre at kvaliteten på slike samarbeidsstudier er i overensstemmelse med nasjonale krav. Blant annet øegges et masterprogram ved NMBU (bildet) ned etter tilsynet.

Etter tilsynet er konklusjonen at de fleste studiestedene selv har ordnet opp i kvalitetssikring, mens to bachelorprogram, et masterprogream og åtte studier av mindre omfang måtte legges ned. To av lærestedene hadde samarbeid med Norsk Eiendomsakademi.

— Vi synes det er viktig at høyere utdanningsinstitusjoner samarbeider med eksterne aktører, og hensikten med tilsynet har kun vært å sikre at samarbeidsstudiene oppfyller kravene til kvalitet. Det er viktig å presisere at det ikke er NOKUTs ønske at kvalitativt gode studietilbud legges ned, sier Øystein Lund i NOKUT til khrono.no.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.