Andelen faglig ansatte øker på universiteter og høgskoler

Det har knapt vært noen avbyråkratisering på universitet og høgskoler de siste ti åra. I denne perioden har antall faglig ansatte økt med 29,8 prosent, mens antall administrativt ansatte har økt med 28,7 prosent. Men det siste året har det skjedd en tydelig endring.

Siden 2017 har antall faglig ansatte økt med 676 årsverk, mens antall administrative er redusert såvidt, med 11 årsverk.

NTNU (bildet), Norges Musikkhøgskole og høgskolene i Volda og Molde ligger med 3,3 faglig ansatte per per administrative på topp av statistikken. I motsatt ende finner man Norges Handelshøyskole, OsloMet og Samisk høyskole, med under 2 faglig ansatte per administrativ stilling. Men på  har kuttene i administrasjonen begynt å svi.

Les mer på Khrono.no