44.000 naturinngrep på fem år

Naturnedbygging, skjermdump, nrk
Naturnedbygging, skjermdump, nrk*
Minst 44.000 naturinngrep er utført i Norge i løpet av de siste fem åra. Det er hva NRK fant da de brukte kunstig intelligens til å tolke tusenvis av flyfotos. Og da er ikke skogsbilveger og veger til vindturbiner regnet med.

500.000 kvadratmeter skog med flere områder viktig eikeskog er fjernet for å skape industriområdet Grenlandsporten, ‘et av Norges grønneste næringseventyr.’ Biologene som undersøkte området før raseringen brukte formuleringene «viktig», «lokalt viktig» og «tekniske inngrep og hogst må/bør unngås». Likevel ble utbyggingen vedtatt enstemmig i kommunestyret i Porsgrunn, uten diskusjon i media.

Det finnes ingen oversikt over naturinngrep. Arealforvaltning er stort sett et lokalt ansvar. Hvert enkelt vedtak er demokratisk utført.

Les hele saken på nrk.no