3000 Google-ansatte protesterer mot utvikling av krigsteknologi

Av Googles 70.000 ansatte har 3.000 undertegnet et brev til administrativ direktør i selskapet, Sundar Pichai, der de protesterer mot en ny kontrakt mellom Google og Pentagon. Kontrakten gir Google oppdraget med å bygge kunstig intelligens som kan overvåke de enorme mengdene med video-opptak fra USA tallrike militære droner rundt i verden. Mengden er så stor at den ikke er overkommelig å gå gjennom for mennesker. Derfor ønsker Pentagon hjelp av kunstig intelligens for å finne sekvenser i videoene som mennesker bør studere nærmere.

Slik åpner brevet fra de 3.000:

– Kjære Sundar. Vi mener at Google ikke bør drive med krig. Derfor ber vi om at prosjekt 'Maven' avsluttes, og at Google utarbeider, offentliggjør og utøver en klar policy som sier at verken Google eller deres leverandører noensinne vil utvikle krigsteknologi.

I brevet skriver de ansatte blant annet: – Argumentet at andre selskap, som Microsoft og Amazon, også deltar, gjør ikke dette mindre risikabelt for Google. Googles unike historie, mottoet 'Don't Be Evil' og dets direkte inngripen i livet til milliarder skiller det ut fra mengden.

– Planen vil gi uopprettelig skade på Googles varemerke og dets evne til å konkurrere om talenter, heter det videre i brevet.

Fra ledelsen i selskapet hevdes det fra en talsperson at Googles bidrag bare skal brukes til defensive formål, og fra en annen at det kan bidra til å øke dødeligheten i Pentagons droneangrep.

Les mer i Dagbladet