Mindre is i Arktis også om vinteren

Isdekket i Arktis i mars måned.
Graf: National Snow and Ice Data Center

En ny studie fra Bjerknessenteret viser at vinterisen i Arktis også minker. Årets utbredelse er den nest laveste som er målt. De andre laveste målingene er også fra de fire siste åra.

– Fram til nå har det vært rask gjenfrysning av Polhavet om vinteren. Men dette endrer seg. Barentshavet mister allerede mye is om vinteren, og det er nok fremtiden også for større deler av Polhavet, sier professor Lars Henrik Smedsrud ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen.

I Kirkenes er nå mange mer optimistiske for framtiden, siden det blir mulig å seile fra Europa til Asia via Norøstpassasjen. Det kan gjøre byen til en viktig havn for handelen østover. I vinter gikk den første gasstankeren gjennom Nordøstpassasjen uten hjelp av isbrytere. For klimaet er tapet av is dårlig nytt, siden den mørke fargen på havet vil reflektere mindre sollys enn hvit is og snø gjør. Dermed vil mindre av solvarmen sendes ut i rommet, og mer bli fanget på jorda.

Les mer på NRK.no