2018 – det året klimatrusselen endelig ble tatt på alvor?

Etter 30 år med kunnskap om drivhuseffekten og klimatrusselen som følger med, er de globale utslippene langt høyere – og de fortsetter å stige. – Det er… i utgangspunktet egentlig deprimerende, sier Inger Hanssen-Bauer, leder for Norsk Klimaservicesenter.

Med utsikter til to grader høyere snitt-temperatur, var det inntil nylig mange som så for seg at norsk landbruk vil få bedre vilkår med et nytt klima. Men den siste tørkesommeren gikk hardt ut over avlingene fra landbruket i Norge, og fjorårets sommer var alt for våt. Mer ekstremvær vil komme. Temperaturen vil fortsette å stige i tiår, selv om vi skulle kutte alle utslipp ved et trylleslag.

Men Bjørn Samset ved CICERO-senteret mener at vi ikke lenger egentlig har noe klima. Klima er forventingen om hva slags vær vi vil få framover, basert på erfaringene fra de siste tiårene. Nå vet vi ikke lenger hva som kommer.

Til Dagbladet sier flere klimaforskere at de håper denne sommeren vil bli en vekker for folk og politikere. Tore Furevik, direktør ved Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, er ikke så optimistisk: – Ok, noen bønder sliter, og de kommer til å huske det, men jeg tror de fleste vil se tilbake på dette som en god sommer. Jeg tror ikke det gjelder i Sør-Europa der de har hatt opp mot 46 grader, men jeg er litt skeptisk til å tro at dette er en varig vekker for Norge.

Les mer om Brent jord i Dagbladet