Etter 1,5-graders rapporten – er den nye olja fortsatt … olje?

Talspersoner for oljebransjen og vår egen tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes er enige om at Norge skal produsere olje enda i mange, mange tiår. I Sverige krever Naturskyddsföreningen og den kjente klimaforskeren Johan Rockström at det innføres forbud mot fossile brennstoffer i 2030.

Oljeindustrien krever å bli tatt på alvor når de hevder at de er svært opptatt av klimaproblemet og bærekraftige løsninger. Likevel er svaret deres overfor klimatrusselen at Norge må fortsette olje- og gassproduksjonen for fullt. Argumentasjonen går slik:

  • Verden trenger mer energi
  • Norsk gass erstatter kull i Europa
  • Norsk olje utgjør bare 2 prosent av global produksjon, og produseres med lavere utslipp enn de fleste andre steder
  • Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass, er det derfor best at den produseres i Norge

Tore Furevik, professor ved Universitetet i Bergen og direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, mener derimot at det er en "livsløgn" at oljevirksomheten som planlegges i Norge passer inn i Parisavtalen.

– Hvis politikere og lobbyister skaper et inntrykk av at det er rom for norsk olje i 2070, da må forskere kunne protestere, sier Furevik til Dagbladet.

Les mer i Dagbladet