FNs klimapanel om 1,5 grader: Teknisk mulig, men svært krevende

FNs klimapanel la i natt fram spesialrapporten om verdens muligheter for å unngå høyere temperaturstigning enn 1,5 grader.  – Det er teknisk mulig å holde oppvarmingen under 1,5 grader, men det krever stor politisk vilje og oppslutning blant folk. Det vil være svært krevende, sier Bjørn Hallvar Samset, forskningsleder ved CICERO.

Store endringer krever politisk vilje
I rapporten heter det at målet om bare 1,5 grader krever at store samfunnssystemer endres i løpet av kort tid. Det vil kreve store endringer i industri, energiproduksjon, transport og infrastruktur å oppnå tilstrekkelige utslippskutt. Samset kommenterer: – Verden har også tidligere gjennomgått raske endringer på enkelte områder, men aldri av et slikt omfang som det her kreves. Dersom vi skal klare dette uten omfattende bruk av teknologi som per i dag ikke eksisterer må vi gjennomføre en rekke omfattende tiltak.

Negative utslipp
Rapporten peker på at det er nærmest utenkelig at vi skal kunne unngå mer enn 1,5 grader uten å forutsette negative utslipp seinere i århundret. Dette betyr at det fanges og lagres mer klimagasser enn det slippes ut. Dette forutsetter økte skogarealer, som vil gå på bekostning av matproduksjon og biologisk mangfold. En må også basere seg på bioenergi kombinert med karbonfangst og -lagring – som foreløpig er en svært umoden teknologi. Det er umulig å si sikkert om den vil bli mulig å gjennomføre tiltak med denne teknologien i en slik målestokk som det kreves her.

Uansett er det avgjørende at kraftige utslippskutt settes i verk på svært kort tid. Uten dette vil det ikke være mulig å unngå temperaturstigning på 1,5 grader og mer. Forskjellen på 1,5 og 2 grader er svært stor.

Les mer om FN-rapporten på CICERO