18 av 19 ferske kjemi-ingeniører uten jobb

De nyutdannete kjemiingeniørene fra Høgskolen i Bergen (HiB) møter et fullstendig annet arbeidsmarked enn fjorårets studenter. I 2013 hadde alle de 12 uteksaminerte ingeniørene jobb allerede før de var ferdige. I år står 18 av de 19 ferske ingeniørene uten jobb etter at de er ferdig utdannet. Den eneste som har jobb, var i garantert jobb på forhånd.

Nestleder for NITO-studentene ved HiB, Safina de Klerk, forteller til BT.no (krever innlogging) at hun er skremt. Statoil sine nylige kutt i investeringer og drift har ført til at underleverandører også har sluttet å nyrekruttere. På karrieredagen på HiB pleier alltid selskapet Aibel ha en stor stand, men i år var de slett ikke til stede.

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal bekrefter opplysningene, men mener at ingeniørstudentene i en periode bare må akseptere at det tar noe lengre tid å få jobb. Hun mener norsk oljebransje uansett snart vil trenge flere ingeniører.

Les mer på SYSLA