Norske nødhjelpsorganisasjoner investerer i etisk tvilsomme selskaper

Fire av de største norske nødhjelpsorganisasjonene har investert deler av kapitalen sin i selskaper som driver virksomhet som organisasjonene selv kaller etisk uholdbar. VG og E24 har hatt en grundig gjennomgang av selskapenes investeringer. Det er hovedsakelig investeringer gjennom aksjefond som ender opp i tvilsom virksomhet. To av selskapene – Flyktningehjelpen og CARE Norge – investerer ingen midler på børsen. Men de fire andre – Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna – har investert over 2,7 milliarder kroner i aksjefond og andre verdipapirer.

Etter at VG/E24 tok kontakt, har flere av selskapene solgt seg ut av fondene som sitter med den omstridte porteføljen. Tallene for eierskap stammer fra 2012, som er siste år med tilgjengelige regnskapstall.

Nødhjelpsorganisasjonene havner i en etisk klemme ved at de skal forvalte midlene best mulig på vegne av giverne, men risikerer da å støtte etisk uforsvalig virksomhet. Norsk Folkehjelp forsvarer sine investeringer i hegdfond på denne måten: – Over tid forventer vi en avkastning godt over nordiske aksjer med en risiko tilsvarende aksjefond, sier Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp til VG og E24.

Av sakene som blir trukket fram er:

  • Kirkens Nødhjelp har styrevedtak om å ikke investere i fossil energi, men gjør det likevel indirekte gjennom aksjefond.
  • Røde Kors og Kirkens Nødhjelp har begge investert i fond som har satt penger i franske Total, et oljeselskap som KLP har svartelistet for virksomhet utenfor kysten av det okkuperte Vest-Sahara.
  • Norsk Folkehjelp investerer i irske hedgefond – fond som mange mener opererer med altfor høy risiko.
  • Kirkens Nødhjelp investerer gjennom et av KLPs aksjefond indirekte i gruveselskapet GoldCorp på samme tid som de kritiserte oljefondet for å investere i det samme selskapet. De anklager GoldCorp for å stå bak alvorlige miljøødeleggelser og brudd på urfolksrettigheter i Peru. Gjennom samme aksjefond var også Kirkens Nødhjelp deleier i palmeoljeprodusenten Wilmar, som to ganger er kåret til «verdens verste selskap» av amerikanske Newsweek.
  • Røde Kors har størst investeringer. Organisasjonen har ikke betenkeligheter med å investere i oljeutvinning, såsant denne foregår på en bærekraftig måte.

Les mer på E24