Yara-topper frikjennes for korrupsjon – juridisk direktør dømt

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger er frikjent for anklagene om grov korrupsjon i Libya og India. Det samme er to av de medtiltalte, Tor Holba og Daniel Clauw. Ansvaret for korrupsjonen legges dermed på tidligere juridisk direktør i Yara Kendrick Wallace, som ble kjent skyldig i grov korrupsjon i lagmannsretten.

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim sier at skyldspørsmålet er endelig og at dommen ikke vil bli anket fra deres side. Men hun later til å være fornøyd med at det er konstatert alvorlig korrupsjon, og at ansvaret er plassert. Yara ble i 2014 ilagt en foretaksbot på 300 millioner kroner, og innrømmet korrupsjon i Libya, India og Russland.

Les mer i Aftenposten