Ingen kontroll av korrupsjon når statlige milliardkontrakter inngås

Milliardkontraktene som inngås av de statlige selskapene Nye Veier og Jernbaneverket blir ikke kontrollert av noen uavhengig myndighet. Samferdselsdepartementet opplyser at selskapene selv skal se til at det ikke foregår korrupsjon. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skjer bare om det kommer inn konkrete klager.

– De norske reglene ser bra ut på papiret, sier professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole til Aftenposten. – Men det er et stort rom for skjønn. Og i Norge i dag finnes det intet register over selskaper som er utestengt for korrupsjon. Man må enten be om slik informasjon, fra selskapet selv, sjekke strafferegistre, eller det dukker opp en konkurrent som klager. Hvis ingen av disse tingene skjer kan man lukke øynene, sier Tina Søreide.

Les mer i Aftenposten