Volkswagen får bot på 2.8 milliarder dollar for dieseljuks i USA

Den endelige boten fra amerikanske myndigheter til Volkswagen skal ha blitt godkjent av en føderal dommer i Detroit. Dommeren Sean Cox omtaler saken som "forsettlig og massiv svindel". Boten lyder ifølge AP på 2.8 milliarder dollar, og er den nest største boten gjennom tidene i USA. Bare BP har måttet betale en større bot, for oljekatastrofen Deepwater Horizon.

Volkswagen har i tillegg til boten brukt 11 milliarder dollar på kompensasjoner og tilbakekjøp av biler. Konsernet sitter nå igjen med 288.000 "juksebiler", som ikke kan selges videre før de innfrir kravene fra amerikanske myndigheter.

Les mer på E24