Vil offshorekrisen true sikkerheten? Hvordan kan det forebygges og hindres?

Høgskolen i Stord/Haugesund deltar i prosjektet RISKOP som vurderer økte risikofaktorer i nedgangstider i oljeindustrien. En akademisk artikkel publisert på sikkerhetskonferansen ESREL i Glasgow, konkluderer med at sikkerheten lett kan bli skadelidende, når dårligere økonomi og nedskjæringer fører til mindre samarbeid og tillit.

Konklusjonene fra møtet i Glasgow har nå blitt til et nyhetsbrev: "Managing Risk in Offshore Operations October 2016" (pdf).

Hele artikkelen kan leses her.

Foruten Høgskolen i Stord/Haugesund (HSH) inkluderer RISKOP en rekke akademiske institusjoner, som SINTEF og NTNU. Kunnskapen fra prosjektet skal bli til undervisningsprogram ved HSH og Universitetet Nord.